Varför har ni inte endast svenskt kött?

Sverige är idag inte självförsörjande på kött och import är därför ett faktum.  Vårt inköp av köttråvaror styrs av flera viktiga faktorer, bland annat produktsäkerhet, kvalitet och djuromsorg. Det kött vi köper kommer endast från utvalda större slakterier som kvalitetsgranskats och godkänts av vår egen personal. Vår inköpspolicy kräver att våra leverantörer följer svensk djurlagstiftning så du kan vara trygg med att maten håller samma kvalitet, oavsett ursprung på råvaran.